nhà máy thức ăn viên ở Botswana

Vào tháng 1 năm 2018, một trong những khách hàng của chúng tôi đã đặt hàng 2 một bộ máy. một bộ máy nghiền thức ăn và một bộ máy nghiền thức ăn viên ở Botswana.

Chúng tôi đã chuẩn bị máy nghiền thức ăn chăn nuôi và máy nghiền thức ăn chăn nuôi trước khi đóng gói.

Sau khi gói ,máy đã sẵn sàng để gửi cổng .

Yêu cầu

    Theo dõi chúng tôi tại: